GDPR

B1. Personoplysninger/betalingsoplysninger – indsamling, behandling, samtykke mv.


Når du downloader, tilmelder dig Airwallet og bruger Airwallet, indsamler, registrerer og anvender vi personoplysninger om dig samt betalingsoplysninger. Det gør vi for at levere vores services til dig og for at opfylde lovkrav. Vi vil passe godt på dine personlige oplysninger og betalingsoplysninger ved at anvende relevante tiltag for at sikre, at der bliver taget hånd om dine data i overensstemmelse med lovgivningen og din interesse.

I dette afsnit kan du læse om, hvilke oplysninger, vi indsamler og hvad vi bruger dem til, herunder i hvilket omfang vi videregiver oplysninger. Du kan også læse om opbevaring af oplysninger og dine rettigheder i forhold til oplysningerne.

B1.1 Hvorfor indsamler vi oplysninger

Vi indsamler og behandler dine personlige data på grund af følgende årsager: • Juridiske krav, fx i: Hvidvaskloven, Skattekontrolloven , Bogføringsloven , Betalingsloven , Databeskyttelsesloven/persondataforordningen.

• Du har eller overvejer at indgå en aftale med os om Airwallet, herunder de særligt tilknyttede funktioner.
• Hvis det er nødvendigt at forfølge en berettiget interesse for Airwallet.

Dette kan eksempelvis ske for at hindre misbrug og tab, for at styrke IT og betalingssikkerhed og/eller for direkte markedsføring. • du har givet os et samtykke til behandling af dine personoplysninger til et bestemt formål.

B1.2 Hvilke informationer indsamler vi

Når du opretter dig som bruger af Airwallet, beder vi om en række oplysninger fx mobilnummer, navn, e-mailadresse samt kortoplysninger. Vi kan også indsamle oplysninger, hvis du bruger vores hjemmesider, sender dokumenter til os, skriver til os eller deltager i kundeundersøgelser.

B1.3. Samtykke til behandling af personoplysninger/betalingsoplysninger

Når du downloader og tilmelder dig Airwallet, samtykker du i, •

• at vi behandler personoplysninger om dig, når du bruger Airwallet,
• at vi kan videregive dine personoplysninger – se mere herom under pkt. B1.6,
• at vi behandler dine betalingsoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til en funktion/service, du har anmodet om.

Oplysningerne anvendes til at levere de funktioner og yde de services, som Airwallet udbyder til dig, herunder til at gennemføre betalingstransaktioner, generere posteringer, generere posteringsoversigter. I øvrigt behandles oplysningerne i overensstemmelse med bestemmelserne nedenfor om behandling af personoplysninger og betalingsinformationer. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, men det vil have den konsekvens, at du ikke længere kan benytte Airwallet.

B1.4 Hvad bruger vi oplysningerne til

Oplysningerne om dig og din brug af Airwallet bruger vi typisk til at gennemføre Airwallet-betalinger og til administration som fx at vise dine Airwallet-posteringer i aktivitetsoversigten, foretage fejlrettelser eller for at kunne understøtte de funktioner, du har tilmeldt dig i Airwallet.

Vi kan også bruge dine oplysninger til support, udvikling, evt. markedsføring af nye produkter og services, fastsættelse af priser eller til at leve op til lovgivningskrav.

Desuden bruger vi informationerne til servicemeddelelser og rådgivning og for at kunne tilbyde de funktioner og services, som Airwallet har og i fremtiden vil få. Vi kan bruge din e-mailadresse til at sende servicemeddelelser og evt. markedsføring af produkter og services. Du kan også modtage information om services og produkter som kan være relevante for dig via Airwallet-appen.

Endelig bruger vi også informationerne til bogføring, opfyldelse af lovkrav, retshåndhævelse og for at forhindre misbrug samt for at forbedre vores IT- løsninger eller sikkerheden i de betalingsydelser, vi tilbyder.

B1.5 Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer oplysningerne så længe og kun så længe, det er nødvendigt for vores administration, rådgivning, opfyldelse af lovkrav i henhold til hvidvask, skattekontrol, bogføring, databeskyttelse m.v. samt gennemførsel af de services/funktioner, som Airwallet har og i fremtiden vil få.

Det bemærkes, at i henhold til hvidvaskloven er vi forpligtet til at opbevare data i op til 6 år efter ophør af aftaleforholdet eller gennemførelse af den enkelte transaktion.

B1.6. Videregivelse af person- og betalingsoplysninger

Videregivelse af dine oplysninger kan ske til Airwallet-modtagere og – afsendere og disses banker i det omfang, det er nødvendigt for at du kan sende penge i Airwallet, herunder oplysninger der identificerer afsender og modtager samt deres tilknyttede kort og konti. Videregivelse til andre formål end beskrevet ovenfor vil altid kun ske i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dette vil fx være tilfældet, hvis videregivelse er nødvendig til brug for retssager om krav opstået i forbindelse med brug af Airwallet. Såfremt der er tale om betalingsoplysninger, vil vi alene videregive disse, hvis det er hjemlet ved lov eller det sker i forbindelse med gennemførelse/korrektion af en betaling eller i forbindelse med en funktion, du har anmodet om, fx ’Kvitteringer’.

B1.7 Dine rettigheder

Du kan altid kontakte Airwallet Denmark for at få indsigt i, hvilke oplysninger, vi behandler om dig, herunder hvor vi har fået data fra og hvor længe, vi gemmer data.

Din adgang til data kan være begrænset af hensyn til lovgivning, andre brugeres privatliv eller Airwallets forretningsforhold, fx vores forretningsovervejelser eller generelle vurderinger.

Du har endvidere ret til at korrigere oplysninger om dig, som viser sig ikke at være korrekte. Airwallet Denmark vil rette sådanne oplysninger og samtidig underrette andre, der har modtaget de forkerte oplysninger fra Airwallet. Du har også ret til at få sådanne oplysninger slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Disse rettigheder kaldes den “rigtige udbedring”, “ret til sletning” eller “retten til at blive glemt”.

Du har ret til at trække dit samtykke til Airwallets brug, inklusive videregivelse af dine data, tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du ikke længere benytte Airwallet.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke til de særlige funktioner, som kræver yderligere samtykke, vil det være disse funktioner, du ikke kan benytte. Læs mere herom under pkt. B 1.3 om samtykke.

Du skal også være opmærksom på, at der kan være oplysninger, som vi på grund af lovgivning er forpligtet til at bruge, også efter du har tilbagekaldt dit samtykke. Du har ret til at få en kopi af de data, du har givet til Airwallet.

Dine data er tilgængelige i Airwalletappen og kan trækkes ud i maskinlæsbart format ved at tage skærmbilleder. Du har ret til at få dine data slettet.

Airwallet er dog forpligtet af lovgivning til at gemme dine data i op til 6 år, efter at du har bedt om at blive slettet. Du vil ikke kunne bruge Airwallet, hvis du har bedt om at blive slettet.

A1.8 Profilering og automatiske beslutninger

Airwallet benytter ikke profilering eller automatiske beslutningsmodeller.

A1.9 Klage over Airwallets behandling af kundeoplysninger

Hvis du vil klage over behandlingen af oplysninger om dig, kan det ske til den dataansvarlige (DPO), der kan kontaktes på [email protected] eller til Datatilsynet Borgergade 28,5. 1300 København K [email protected]